Wybierz język 
Gość

Cennik zajęć oraz opłaty za egzamin

Zarządzenie Stołecznego Klubu OYAMA Karate w sprawie składki członkowskiej w sezonie 2016/2017

 

 1. Składka członkowska miesiączna, w wysokości w zależności od sali max 160 zł (płatna do 15-stego każdego miesiąca. W zajęciach mogą brać udział dzieci wraz z rodzicami.
 2. Raz w roku wpłaca się od każdej ćwiczącej osoby, obowiązkowo wpisowe w wysokości 60 zł i wypełnia się dwie deklaracje członkowskie : do Stołecznego klubu Oyama karate i ogólnopolskiej organizacji Oyama karate. Jest się tym samym członkiem ogólnopolskiej organizacji Oyama karate i naszego klubu. Uczestnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków NW.
 3. W ciągu roku szkolnego składka obniżona jest tylko w przypadku ferii zimowych i wynosi 100 zł, lub jeżeli trening nie odbył się z winy instruktora. Można też odrobić sobie zajęcia w innej grupie. W pozostałe miesiące składka jest stała i wynosi 160 zł, niezależnie od ilości treningów przypadających w miesiącu.
 4. W przypadku nieobecności na zajęciach powyżej 1 miesiąca, członek klubu jest zwolniony z obowiązku zapłacenia miesięcznej  składki wstecz.
 5. W przypadku krótszych nieobecności na treningach, członek klubu jest zobowiązany do zapłacenia pełnej składki  miesięcznej, niezależnie od przyczyny nieobecności i ilości opuszczonych zajęć. Żadne samowolne odliczenia nie będą honorowane.
 6. Nieobecność na zajęciach, można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach  innych grup, działających w naszym klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do instruktora prowadzącego zajęcia. 
 7. Wpłaty można dokonywać konto klubu, lub u instruktora.
 8. Dowód wpłaty miesięcznej raty przelewem należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Instruktor swoim podpisem na dowodzie wpłaty potwierdza jego okazanie i zwraca go zainteresowanemu.
 9. Opłaty za udział w egzaminach na stopnie szkoleniowe- KYU podane sa poniżej w tabeli. Wysokość opłat egzaminacyjnych ustala Zarząd OYAMA Polskiej Federacji Karate.

 

UWAGA: Programy partnerskie nie są akceptowane

 

Informacje na temat zasad udziału członków klubu w egzaminach uczniowskich w sezonie 2016/2017

 1. Uczniowie naszego klubu zdają egzaminy z dotychczas nauczanego materiału - zgodnie z wymaganiami szkoleniowo-egzaminacyjnymi, zamieszczonymi w oficjalnym Informatorze OYAMA Polskiej Federacji Karate w trzech sesjach: zimowej (grudzień), wiosennej (kwiecień) i letniej (czerwiec).
 2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
  - posiadanie aktualnej karty członkowskiej OYAMA PFK,
  - okazanie instruktorowi dowodu wpłaty raty za udział w zajęciach,
  - złożenie "Zgłoszenia do udziału w egzaminie" na ręce instruktora,
  - wpłacenie odliczoną gotówką składki za udział w egzaminie na ręce instruktora. 
 3. Zgodnie z decyzja Zarządu OYAMA PFK z dnia 29.08.2009 r., w całej Polsce obowiązują jednakowe składki egzaminacyjne w wysokości:
   
  Stopień Cena za egzamin

  10 kyu

  70

  9 kyu

  9 kyu junior i senior
  8 kyu junior

  70

  8 kyu, 7 kyu, 6 kyu, 5 kyu

  8 kyu senior, 7 kyu junior i senior, 6 kyu junior i senior, 5 kyu junior i senior

  70

  4 kyu

  4 kyu junior i senior

  80

  3 kyu

  3 kyu junior i senior

  90

  2 kyu

  2 kyu junior i senior

  120

  1 kyu (ukończone 16 lat)

  210
 4. Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymują z rąk instruktora oficjalny certyfikat OYAMA Polskiej Federacji Karate.
 5. Uczniowie w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzaminy w innych terminach ( np. ze względu na chorobę lub poprawkę).
 6. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty.
 7. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie zdają testu, biorą normalnie udział w zajęciach.
 8. Osoby początkujące nie muszą mieć kimona na egzaminie.

Pliki do poprania: deklaracja czonkowska i inne

Shihan Piotr Bakoń 5 dan

strzałka do góry
Ładuję stronę ...