Wybierz język 
Gość

Etykieta Dojo

Piotr Bakoń 5dan

Osu! to bardzo ważne słowo w karate, ilekroć je wymawiamy, wyrażamy szacunek do siebie Instruktora i współćwiczących. Szanujemy własny wysiłek i czas spędzony na sali. Pokazujemy tym, że uznajemy wartości przekazywane na treningach.

Postępowanie przed i po każdych zajęciach.

 • Przychodząc na trening przebierasz się w schludne Gi (kimono).
 • Wchodząc do Dojo, wykonaj ukłon głośno mówiąc Osu! (Us!) i czekaj na rozpoczęcie zajęć.
 • Z Sensei i z Sempai przywitaj się pozdrowieniem Osu.
 • Gdy padnie komenda instruktora, aby ustawić się w rzędy, stań w odpowiednim rzędzie dla Twojego stopnia w pozycji Fudo-dachi. W ostatnim rzędzie stają najmłodsi stopniem. W kolejnych rzędach ustawiają się uczniowie starci stopniem.

Pozostałe komendy to:

 • Seiza – pozycja siedząca na kolanach, z pięściami na pachwinach.
 • Mokuso – zamknąć oczy. W tej pozycji koncentrujemy się przygotowując się do rozpoczęcia treningu , zapominamy o sprawach codziennych.
 • Mokuso-jame – otwieramy oczy.
 • Shihan/Sensei/Sempai ni rej - kładziemy ręce z zaciśniętymi pięściami przed sobą na podłodze i wykonujemy ukłon, patrząc się przed siebie, wypowiadamy głośno Osu (wyrażasz szacunek instruktorowi).
 • Otagini rej – czynności jak wyżej, tym razem jednak witasz się i ze współćwiczącymi.

Po treningu powtarzamy wszystkie czynności, koncentrujemy się aby zapomnieć o treningu i przestawić się na codzienne sprawy.

Pamiętaj!

Gdy wchodzimy lub wychodzimy z sali treningowej kłaniamy się mówiąc głośno Osu!

Gdy spóźniamy się na trening, po wejściu na salę, kłaniamy się mówiąc Osu! Następnie siadamy w seiza przodem do ściany, zamykamy oczy i czekamy aż instruktor pozwoli nam dołączyć do ćwiczących. Gdy instruktor poleci nam dołączyć do grupy, stajemy przodem do instruktora w pozycji Fudo-dachi, kłaniamy się mówiąc Osu!

Nie opuszczamy sali w czasie treningu bez pozwolenia instruktora. Jeżeli w czasie treningu źle się poczujemy mamy obowiązek powiadomić o tym fakcie instruktora.

Na treningu nie nosimy żadnych łańcuszków, pierścionków, zegarków ze względów bezpieczeństwa.

Nie stosujemy tego czego się nauczyliśmy na treningu, na szkolnych kolegach i koleżankach.

Karate ni sente nashi  - Karate nie jest sztuką agresji

 

„Siła bez sprawiedliwości to przemoc. Sprawiedliwość bez siły to nieudolność.” - Masutatsu Oyama

"Mądry kompromis jest wart więcej niż tysiąc zwycięstw" - Gichin Funakoshi

 

 

Pięć zasad Dojo : Dōjō-kun - Gichin Funakoshi

 1. Po pierwsze! Dążyć do doskonałości charakteru!
 2. Po pierwsze! Bronić drogi prawdy!
 3. Po pierwsze! Krzewić ducha wysiłku!
 4. Po pierwsze! Szanować zasady etykiety!
 5. Po pierwsze! Strzec się porywczej odwagi!

 

 Dwadzieścia zasad : Nijū-kun - Gichin Funakoshi

 1. Karate zaczyna się i kończy pozdrowieniem.
 2. Karate nie jest formą agresji.
 3. Karate jest prawością i wdzięcznością.
 4. Karate jest drogą do zrozumienia samego siebie i innych.
 5. Duch jest zawsze pierwszy, technika zawsze druga.
 6. Zawsze bądź gotowy do otwarcia swojego umysłu.
 7. Karate uczy nas, że niepowodzenie uderza w nas bardziej kiedy jest rezygnacją.
 8. Karate ma istnieć nie tylko w dojo.
 9. Karate jest zasadą dla całego twojego życia.
 10. Duch Karate musi zachęcać i stanowić radość dla wszystkich poczynań.
 11. Karate musi współistnieć z ogniem twojej duszy.
 12. Karate nie oznacza zwycięstwa, ideą jest nie przegrać.
 13. Duch musi być niepodobny do swoich przeciwników.
 14. Koncentracja i wypoczynek muszą być używane we właściwym czasie.
 15. Myśl o swoich rękach i stopach jak o mieczach.
 16. Karate jest myśleniem, że cały świat może obrócić się przeciw tobie.
 17. Karateka zawsze pozostaje w gotowości.
 18. Kata jest doskonałością stylu, zastosowanie jest następne.
 19. Tak jak łuk, karateka musi mieć zdolność napinania się i kurczenia, szybkości i powolności.
 20. Duch musi zawsze dążyć do doskonałości.
strzałka do góry
Ładuję stronę ...